test
July 27, 2017

Category: News — Kriengkrai @ 12:16 pm

โครงการอบรมหลักสูตร “ซักซ้อมการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ ของ อปท. /โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรอบอัตราใหม่ในการตั้งงบประมาณ วิธีการจาแนกแผนงาน/หมวด/ประเภทรายจ่าย ประเด็นที่มักผิดพลาดในการจัดงบประมาณ การโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ หลักเกณฑ์การอุดหนุนหน่วยงานอื่น การเขียนโครงการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/แข่งขันกีฬา สาธารณภัย อปพร. การบริหารเงินเบิกตัดปี และการใช้จ่ายเงินสะสม” รุ่นที่ ๑

ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2560
จัดโดย
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ ห้องประชุม Sapphire 1

 

CHC Navtech (Thailand)

Category: News — Kriengkrai @ 12:04 pm

การอบรมโครสร้างพื้นฐานงานสำรวจรังวัดด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network

สำหรับช่างรังวัดจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร ชัยนาท อุทัยธานี และพิจิตร

ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม Bamboo Chic

และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Good.y – Good.y

Thanachart Bank Party

Category: News — Kriengkrai @ 11:43 am

Thanachart Bank, Nakhonsawan Branch Private Party

on Bonito Chinos’ Sky Restaurant, Good.y – Good.y

where is a 1st place in town!

ธนาคารธนชาต สาขานครสวรรค์ จัดปาร์ตี้

ที่ห้องอาหาร Good.y – Good.y

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

Government Savings Bank Training

Category: News — Kriengkrai @ 11:26 am

Government Savings Bank Training, Region 6 
ธนาคารออมสิน ภาค 6 เตรียมพร้อมในการเป็นธนาคารยุค 4.0 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม Sapphire 1

 

July 4, 2017

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 5 หลักสูตร M.S.Finance คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม Sapphire 1

Category: News — Kriengkrai @ 9:17 am

 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 5 หลักสูตร M.S.Finance คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่

ณ ห้องประชุม Sapphire 1 

และร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร Good.y – Good.y ชั้น 9 

ห้องอาหารลอยฟ้า แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดนครสวรรค์

May 14, 2017

Your wedding, your style!

Category: News — Kriengkrai @ 9:38 am

You can customize your wedding at Good.y – Good.y, Sky Restaurant!

ที่โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ ท่านสามารถสร้างสรรค์งานแต่งงานที่คุณอยากให้เป็นได้ตามสไตล์คุณ

 

February 1, 2017

วันตรุษจีน 2560 – Chinese New Year 2017

Category: News — Kriengkrai @ 11:32 am

โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ประจำปี 2560 

(Bonito Chinos Hotel take part in Chinese New Year Parade 2017 at Pak Nam Po district, Nakhon Sawan)

ลูกค้าทุกท่านสามารถรับชมขบวนแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ได้อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ยังได้รับประทานอาหารเช้าแสนพิเศษและเป็นมงคลได้อย่างเต็มที่ ในปีนี้จัดขึ้นที่ห้องอาหาร Good.y – Good.y ชั้น 9

January 3, 2017

ห้องอาหารชั้นดาดฟ้า เปิดให้บริการแล้วนะคะ

Category: News — Kriengkrai @ 9:18 am

เชิญทุกท่านมาชมวิวเมืองนครสวรรค์ยามค่ำคืนพร้อมแสงสีแบบพาโนรามา กับห้องอาหารลอยฟ้าแห่งเดียวในจังหวัดนครสวรรค์ ดื่มด่ำกับบรรยากาศในสไตล์โรแมนติก สัมผัสอากาศหนาว เคล้าเสียงเพลงดนตรีสดที่ไพเราะ เสิร์ฟพร้อมกับรสชาดอาหารที่อร่อย การันตีโดย #เชฟชุมพล (เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย) รับรองงานนี้ท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน พร้อมส่วนลดค่าอาหาร 15% แล้วพบกันนะคะ

 

 

 

December 30, 2016

Let’s countdown on the newest rooftop restaurant at Bonito Chinos Hotel!

Category: News — Kriengkrai @ 2:37 pm

Let’s see 360 degree viewpoint of the city and countdown to 2017!

only at

Good.y – Good.y Rooftop Restaurant

All of you will get 15% discount if you are a friend with Bonito Chinos Hotel on Facebook

 

November 23, 2016

บริษัท AWOL TOUR

Category: News — Kriengkrai @ 9:39 am

สำหรับทริปในครั้งนี้ บริษัท AWOL TOUR ได้เดินทางไปสร้างห้องสมุดและสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนแม่สานสามัคคี อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทางโรงแรมโบนีโต้ ชิโนส์ รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้ให้บริการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคราวหน้าเราจะมีโอกาสได้รับใช้บริษัท AWOL TOUR อีกนะคะ ขอขอบพระคุณค่ะ